Ֆինանսական հաշվետվություն

2018թ. 4-րդ եռամսյակ հաշվետվություն
hashvetv-2018-

2018թ. 3-րդ եռամսյակ
hashvetv-2018-02

Հաշվետվություն 2018թ.-ի 2-րդ եռամսյակ
hashvetv-2018-02

Դպրոցի լիցենզիայի մասին

File0001
File
File0002

Հաշվետվություն 2018թ. 1-ին եռամսյակ

hashvetv-2018-1

Հաշվետվություն 4-րդ եռամսյակ
հաշվետվություն.xls

Կառավարման խորհրդի որոշում

File<a

File0001

Բյուջեյի կանխատեսում
կանխատեսում-2018-1-1 (1)

Նախահաշիվ 2017թ.եկամ